Flexxinvestments huisvesting

Ontwikkeling huisvesting arbeidsmigranten

Het team van FlexxInvestments, Weever Bouw en HBC Planontwikkeling, ontwikkelde in de afgelopen tijd een bouwplan voor de huisvesting van 150 arbeidsmigranten. In Creil, onderdeel van de Gemeente Noordoostpolder, zal een prachtig plan gerealiseerd worden dat woonruimte biedt aan 150 arbeidsmigranten, beheerderswoning, fitnessruimte, tuin, parkeerruimte en sportfaciliteiten.

Enige jaren geleden kocht FlexxInvestments het perceel, toentertijd in gebruik bij een agrarisch bedrijf. Er werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met HBC Planontwikkeling welke optreedt als gedelegeerd ontwikkelaar en samen met Weever Bouw werd het plan verder uitgewerkt. Binnenkort zal worden gestart met de funderingswerkzaamheden.

Informatie aanvragen

MEEDOEN? ER IS NOG RUIMTE VOOR INVESTEERDERS.


FlexxInvestments zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan volgens AVG richtlijnen.

Informatie aanvragen

MEEDOEN? ER IS NOG RUIMTE VOOR INVESTEERDERS.


FlexxInvestments zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan volgens AVG richtlijnen.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit