BELEGGEN MET 5% VASTE RENTE

Samen met investeerders zoals u hebben we een mooie vastgoedportefeuille opgebouwd. Goed voor een vast rendement, met minimaal risico voor u.

Marlies Donker FlexxInvestments
‘De achterliggende jaren hebben we bewezen dat een vast rendement bij ons écht een vast rendement is.’

– Marlies Donker, partner FlexxInvestments

Spreiding over sectoren
Als u onze vastgoedportefeuille bekijkt, ziet u het. We wedden niet graag op één paard. En we houden niet zo van hypes. Samen met u kiezen we voor een evenwichtig investeringsbeleid en een stabiel rendement. Zonder extreme pieken misschien. Maar ook zonder onverwachte dalen.

We spreiden onze investeringen over verschillende typen vastgoed in verschillende sectoren. Van woningen en zorglocaties tot logistieke panden en kantoorgebouwen. Zo minimaliseren we de invloed van conjunctuurschommelingen. Bij elke aankoop zijn we bovendien behoorlijk kritisch. We geven de voorkeur aan panden die naar verwachting langdurig in een behoefte zullen voorzien. Panden in economisch actieve regio’s.

Dat vraagt soms om een ondernemende blik. De exploitatie is niet altijd florerend bij aankoop. Maar wij zien het potentieel en weten hoe we waarde toe moeten voegen. Verduurzaming, gedeeltelijke herbestemming, een renovatie, herpositionering in de markt… En tanende huurstromen veranderen in een bron van rendement.

Vanaf dat moment koesteren we onze huurders. We weten dat onze huisvesting veel voor hen betekent. Daarom zorgen we samen met gespecialiseerde partners voor een uitstekend vastgoedbeheer en adequate inning van de huurpenningen. We willen alle huurders graag persoonlijk kennen, we moeten wederzijds op elkaar aankunnen. Dát is de basis van een stabiel en vast rendement voor u.

Afspraak maken
Hof van Gelderland FlexxInvestments

Rendement

U ontvangt een vast rendement van 5 procent. Dit rendement keren wij elke maand aan u uit. Voor veel van onze investeerders is dit de ideale manier van beleggen. U loopt relatief weinig risico, kunt uw vermogen voor langere tijd onderbrengen en bent zeker van een gezonde vermogensgroei. Zoals wij het vaak zeggen: liever stabiele dubbeltjes dan vluchtige kwartjes.

Investerings beleid

U kunt deelnemen met een inleg vanaf € 100.000. Bij elk project kiezen we zorgvuldig de juiste financieringsmix, gericht op het creëren van zekerheid. Tekenend is dat wij zelf in veel projecten een aanzienlijk deel hebben gefinancierd. Omdat we het bancaire deel van projectfinancieringen snel aflossen, is de inleg van de overige investeerders onder vrijwel alle – redelijkerwijs te verwachten – omstandigheden gedekt.

Projecten

Niets zo stabiel als een vastgoed-portefeuille met brede spreiding.

Onze projecten

VASTGOED INVESTERINGSPLAN

VRAAG DE BROCHURE AAN

VASTGOED INVESTERINGSPLAN

VRAAG DE BROCHURE AAN

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit