Voor ambitieuze investeerders

Ze komen voorbij. Kansen om projecten te ontwikkelen en een gezonde dosis ondernemerschap en investeringsdurf te verzilveren. Doordacht. Samen. Doet u mee?

‘Het is mooi om samen duurzame waarde toe te voegen aan de wereld in de vorm van vastgoed’.’

– Martin Visser, commercieel directeur FlexxInvestments

Samen met u ontwikkelen
De behoefte aan huisvesting in Nederland is voortdurend in beweging. Terwijl de groeiende bevolking op middellange termijn om onderdak vraagt, dwingen lánge termijnprognoses tot voorzichtigheid. Terwijl de economie naar groter hoogten stijgt en de arbeidsmarkt overvraagd is, verandert een crisis de kijk op kantoorruimte. Zo zijn er voortdurend veranderingen waartussen zich de behoefte aan huisvesting ontwikkelt. Wie speelt op alle ontwikkelingen in door waardevolle huisvesting te creëren?

Als FlexxInvestments zien wij hier een missie voor u en ons. Een missie die enerzijds om visie en ondernemerschap vraagt – en anderzijds om samenwerking en vertrouwen. We willen ons vermogen aanwenden om duurzaam renderende huisvesting te realiseren. Verantwoord dus, al is dat iets anders dan voorspelbaar. Want we zijn creatief in het vinden van ontwikkelkansen en bedreven in het realiseren van onverwachte ideeën.

U mag van ons verwachten dat wij zelf actief ondernemen, expertise op het gebied van projectontwikkeling inbrengen en in die zin het ‘werk’ doen. Tegelijk zijn we benieuwd naar uw ideeën en hechten we waarde aan uw betrokkenheid.

Doet u mee? Dat is de vraag – en die kunnen we beiden nog niet beantwoorden. Het is eerst tijd voor een persoonlijke kennismaking, waarin we uw en onze ambities uitwisselen. Waarin we kunnen ervaren of er een klik is, en of we partners zijn die samen evengoed zijn in risico’s nemen als in successen delen. Kopje koffie?

Afspraak maken

Projecten

Succesvol ontwikkelen vraagt om een scherpe blik en daadkracht.

Onze projecten

Informatie aanvragen

Als eerste betrokken bij
een nieuw project?FlexxInvestments zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan volgens AVG richtlijnen.

Informatie aanvragen

Als eerste betrokken bij
een nieuw project?FlexxInvestments zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan volgens AVG richtlijnen.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit