Flexxinvestments vastgoed investeren

Waarom vastgoed een stabiele beleggingsoptie is in tijden van onrust in de bankenwereld.

‘Investeer in iets dat bij je past. Waar heb je baat bij en welk doel heb je voor ogen?’

Een paar weken geleden meldden de krantenkoppen onrust in de bankenwereld. Eén persbericht en de (sociale) media doen de rest. Het gevolg? De toch al wankele positie van de bank wordt nóg meer in twijfel getrokken door de spaarder. Hoe kijken Bart Nieuwenhuis en Johannes Mattiesing tegen de onrust in de bankenwereld en de renteontwikkeling aan?

Johannes vertelt: ‘Er wordt enorm veel onrust veroorzaakt door de media. Daardoor slaat de stemming hard om. Tuurlijk, er is zeker wat aan de hand bij de banken, maar de berichtgeving via sociale media versterkt het probleem. Daarbij komt dat mensen direct reageren zonder zelf gedegen onderzoek te doen. Eén bank valt om en de posities van andere banken worden direct in twijfel getrokken.’ Bart vertelt dat er wel degelijk een verschil zit tussen de veiligheid van spaargeld bij grote banken en kleinere banken. ‘De drie grootste Nederlandse banken zijn en blijven veilige instanties waar je geld kunt stallen. Maar bij kleinere banken denkt de spaarder momenteel wel degelijk drie keer na, voordat hij daar zijn geld zet.’

Rentestijging waarmee je de economie stuurt

Al met al kunnen we stellen dat de stabiele bankentijd voorbij is. ‘Vroeger hadden veel banken stabiele spaarrentes. Nu is de rente in korte tijd van alles naar niets en van negatief naar 1,5% rente gestegen’, vertelt Bart. Deze enorme renteontwikkeling ontstaat niet zomaar. ‘Je moet de rente zien als een tool waarmee je de economie stuurt. De rente is de afgelopen tijd bewust verhoogd om de inflatie te drukken. Geld was in veel te ruime mate voorhanden, voor niets. Nu kost geld weer geld. De spaarrente is weer verhoogd, waardoor mensen hun geld op de bank gaan zetten.’

Over de rente gesproken, het is goed om wat verwarring weg te nemen. Johannes legt uit: ‘Mensen verwarren het stijgen van de hypotheekrente wel eens met de spaarrente. Ze komen dan naar mij toe met de vraag: Johannes, de rente stijgt, soms is hij zelfs al 6 procent. Wat gaan jullie doen? Laten we helder hebben dat we dan praten over de hypotheekrente – rente om te lenen – en niet over de spaarrente.

Beleggingsalternatieven voor spaarders

Spaarders zoeken momenteel beleggingsalternatieven, maar iedere belegging kent zo zijn eigen rendement en risico’s. ‘Crypto ’s en aandelen kennen een heel goed rendement, maar hebben ook een behoorlijk risico. Zij kunnen in theorie tot 0 euro afgewaardeerd worden’, legt Bart uit. ‘Wie de voorkeur geeft aan stabiliteit en continuïteit, kan terecht bij waarde in de vorm van stenen. Als belegger moet je zoeken naar beleggingen met een risicoprofiel wat bij je past en is het niet verstandig al je vermogen in één vorm van waarde te investeren. Zoals FlexxInvestments haar vastgoed spreidt om risico tegen te gaan, zo kan de spaarder/belegger dit ook doen.’

Beleggen in vastgoed: dat is wat FlexxInvestments doet. Al sinds de oprichting van de investeringsmaatschappij keert FlexxInvestments zijn investeerders een vast rendement van vijf procent uit. Oók toen de spaarrente negatief was. Hoe kan de onderneming zo’n steady rendement bieden? ‘Op het moment dat wij een pand aankopen heb je een investering, maar daar staat een huurcontract tegenover. We investeren alleen in panden waar al huurstromen in zitten. Hierdoor kun je je rendement eenvoudig uitrekenen.
Wat het grote verschil is tussen het vaste rendement van FlexxInvestments en de geprognosticeerde, hogere rendementen van andere partijen in de markt? ‘Partijen die een te verwachten rente aanbieden, gaan uit van een standaard minimum rendement. Ze verwachten hun panden in de toekomst met winst te kunnen verkopen. Als je hier op dit moment instapt, kun je hierbij je vraagtekens zetten, want het vastgoed gaat, naar alle waarschijnlijkheid, de komende jaren minder waard worden. Je rendement kan hierdoor uitkomen op het minimumpercentage’.

‘Bij FlexxInvestments baseren wij ons rendement niet op basis van waardestijging- of daling, maar op basis van de opbrengsten uit huurstromen.’

‘Daarom zijn onze huurders van wezenlijk belang en gaan we alleen in zee met stabiele huurders, verspreid over meerdere segmenten. Zorgvastgoed is iets waar we sterk op inzetten, omdat dit niet conjunctuurafhankelijk is. Zorg is veel gevraagd en zal alleen maar toenemen’, vertelt Johannes. ‘We zijn één van de weinige investeringsmaatschappijen die gekozen heeft voor een vast rendement en we beginnen ook een uitzondering te worden als partij die nagenoeg geen bancaire financiering heeft.’

De hamvraag: is FlexxInvestments van plan zijn rente te verhogen? ‘Vooralsnog zien wij daar geen aanleiding toe’, vertelt Bart. ‘Ook al stijgt de spaarrente nu richting 2 procent, op de lange termijn zal de spaarrente bij banken dalen. De samenleving vergrijst, oudere mensen hebben over het algemeen meer kapitaal opgebouwd, zetten hun geld op de bank, waardoor de bank geen kapitaal meer nodig heeft. Het gevolg? De spaarrente daalt.

Het financiële duo binnen FlexxInvestments wil de lezer nog meegeven dat het altijd belangrijk is om te investeren, ongeacht de marktbewegingen. Johannes: ‘Mij is geleerd gestaag en stabiel te investeren. Je bent daarbij niet gebaat bij hele snelle stijgingen of dalingen op korte termijn. Bij een stabiele investering zul je, ondanks alle golfbewegingen, uiteindelijk een stabiele lijn omhoog zien.’

Bart Nieuwenhuis (Finance) en Johannes Mattiesing (Partner)

Vastgoed Investeringsplan

Samen met u creëren we aansprekende rendementen. Wilt u meer informatie over beleggen in vastgoed met 5% vaste rente? Download dan ons Vastgoed Investeringsplan!
Download het Vastgoed Investeringsplan

Vastgoed Investeringsplan

Samen met u creëren we aansprekende rendementen. Wilt u meer informatie over beleggen in vastgoed met 5% vaste rente? Download dan ons Vastgoed Investeringsplan!
Download het Vastgoed Investeringsplan

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit