pensioenportefeuille vastgoed

Vastgoed is de beste pensioenportefeuille die er is, alleen is het zelf doen niet altijd makkelijk

Vastgoed fungeert door zijn onderliggende waarde vaak gedeeltelijk als aanvullend pensioen. Dit komt omdat de waarde van het vastgoed in de loop der jaren vaak toeneemt en dus bij verkoop veel geld oplevert. Ook stabiele huurinkomsten zorgen voor vermogen. Echter, net als elke andere beleggingsvorm, is vastgoedbeleggen niet zonder risico’s. Onderzoek dus goed hoe u deze vorm van investeren het beste kunt insteken. FlexxInvestments geeft hiervoor de volgende 5 tips.

1. Diversifieer uw vastgoedportefeuille

Schommelingen in de markt beïnvloeden uw investeringen. Door uw beleggingen te spreiden over verschillende sectoren binnen en buiten de vastgoedmarkt, vermindert u het risico en verhoogt u uw kansen op een stabiel rendement.

FlexxInvestments richt het beleid op een divers portfolio dat verschillende typen vastgoed omvat. Verschillende typen vastgoed brengen verschillende risico’s en rendementen met zich mee. Denk hierbij aan:

  • Kantoorvastgoed: Dit segment blijft een kernonderdeel van veel vastgoedportefeuilles, ondanks de evolutie van werkplekken en het toenemende belang van flexibele werkruimtes.
  • Retailvastgoed: Bij FlexxInvestments ligt de focus hierbij voornamelijk op dagwinkels, die als relatief veerkrachtig worden beschouwd in verschillende economische cycli.
  • Zorgvastgoed: Een groeiend segment dat inspeelt op de demografische trends, zoals vergrijzing. Dit omvat faciliteiten voor dementerende ouderen en begeleid wonen, vaak gecombineerd met wooncomponenten.
  • Industrieel vastgoed: Gericht op maakbedrijven, die een stabiele vraag naar ruimte hebben vanwege productie- en logistieke behoeften.
  • Huisvesting voor arbeidsmigranten: FlexxInvestments ontwikkelt ook projecten voor de huisvesting van arbeidsmigranten, waarbij soms volledig nieuwe locaties worden gebouwd of bestaande hotels worden omgevormd. Deze projecten kenmerken zich door goede recreatievoorzieningen en een sterke gemeenschapszin. Dit draagt bij aan de levenskwaliteit van de bewoners en verlicht de lokale woonbehoeften.

 

2. Effectief vermogensbeheer

Goed vermogensbeheer is essentieel in vastgoedbeleggingen. In de kern is dit het effectief beheren van uw vastgoedportfolio, met als doel de waarde en inkomsten te verhogen en de kosten en risico’s te verlagen. Dit vereist een proactieve aanpak, waarbij u anticipeert op onderhoudsbehoeften en de wensen van huurders. Heeft u hier geen tijd voor of geen zin in? Dan kunt u dit beter uitbesteden.

Johannes Mattiesing van FlexxInvestments zet uiteen hoe hij effectief vermogensbeheer in de praktijk brengt: “Technisch management omvat het onderhoud en de zorg voor de fysieke staat van het pand. Een goed onderhouden pand behoudt niet alleen zijn waarde maar zorgt ook voor tevreden huurders. Commercieel management richt zich op de relatie met de huurders en het strategisch positioneren van het vastgoed in de markt. Door bijvoorbeeld regelmatig contact te onderhouden met huurders en te investeren in het welzijn en de productiviteit van de mensen die in het pand werken, neemt de kans op verlenging van huurcontracten toe.”

Mattiesing wijst ook op het duurzaamheidsaspect binnen het technisch management. “Vastgoed verduurzamen is niet alleen goed voor het milieu, maar draagt ook bij aan de tevredenheid van huurders en aan de aantrekkelijkheid van het pand op de lange termijn. Panden die een prettige werkomgeving bieden, kennen doorgaans minder leegstand en genereren een hoger rendement.”

3. Wees u bewust van nieuwe belastingregels

De introductie van nieuwe belastingregels voor vastgoedbeleggingen heeft aanzienlijke gevolgen voor beleggers die vastgoed in hun pensioenportefeuille willen opnemen. Kijk daarom vooruit en volg de wet- en regelgeving op de voet, zodat u op tijd op veranderingen kunt reageren.
De nieuwe box 3 maatregelen in combinatie met hoge aanschafprijzen van vastgoed zorgen ervoor dat het rendement op deze investeringen afneemt. Soms zijn rendementen gehalveerd. Verstand van zaken is daarom erg belangrijk bij een overweging tot vastgoed investeren.

4. Begrijp de lokale markt

Een goed begrip van de marktdynamiek helpt u beter geïnformeerde beslissingen te nemen en potentiële investeringskansen te identificeren. Kijk naar de locatie, het groeipotentieel, de economische stabiliteit, en vraag en aanbod in de omgeving.
Volgens Mattiesing is de locatie van een pand een van de belangrijkste waarden. “Wij zijn heel kritisch op de locatie. De locatie bepaalt de waarde van een pand. We kijken bijvoorbeeld of een object zich leent voor een tweede bestemming. Een kantoorpand op een locatie waar ook woningen staan kan in de toekomst worden omgevormd naar woningen. Zo blijven panden op de lange termijn waarde behouden.”

5. Laat het een professional doen

Vastgoedinvesteringen succesvol beheren vereist kennis, ervaring, en een niet te onderschatten tijdsinvestering. De focus ligt niet alleen op het kopen van een pand, maar ook op het beoordelen van de kwaliteit en de verhuurbaarheid. Bent u bereid om op zaterdagavond een telefoontje van uw huurder te ontvangen over een dringende kwestie, dan is het best lucratief. Maar voor veel beleggers is het antwoord nee. Schakel in dit geval een professionele vastgoedbelegger zoals FlexxInvestments in die deze zorgen wegneemt, waardoor u tijd overhoudt voor andere activiteiten of investeringen.

Wilt u meer weten over vastgoedinvesteren via FlexxInvestments en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via J.mattiesing@flexxinvestments.nl of 0182 – 239 555

VASTGOED INVESTERINGSPLAN

Samen met u creëren we aansprekende rendementen. Wilt u meer informatie over beleggen in vastgoed met 5% vaste rente? Download dan ons Vastgoed Investeringsplan!
Download het Vastgoed Investeringsplan

VASTGOED INVESTERINGSPLAN

Samen met u creëren we aansprekende rendementen. Wilt u meer informatie over beleggen in vastgoed met 5% vaste rente? Download dan ons Vastgoed Investeringsplan!
Download het Vastgoed Investeringsplan

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit