Charlotte RVC Flexxinvestments

Toezicht en advies: De rol van Charlotte van Velten bij FlexxInvestments

Charlotte van Velten is een van de drie commissarissen bij FlexxInvestments. Als commissaris speelt ze een belangrijke rol in het toezicht houden op de directie en het waarborgen van het algemene belang van de onderneming.

“De raad van commissarissen kan de directie bewust maken van bepaalde risico’s. Mijn expertise ligt vooral op het juridische aspect. Samen met Maarten van Ginkel en Joost Grootenhuis ben ik er om kritische vragen te stellen en te zorgen dat alle (juridische) aspecten goed worden meegenomen. Maarten en Joost kijken vanuit hun invalshoek naar die aspecten waarbij we elkaar aanvullen”

Achtergrond als jurist

Van Velten heeft een achtergrond in het notariaat. Na haar studie notarieel recht in Utrecht, begon ze als kandidaat-notaris bij Nauta Dutilh in Rotterdam en later bij Boekel (nu: Dentons) in Amsterdam. “Het notariaat bracht mij niet wat ik ervan verwacht had, dus na vijf jaar heb ik de overstap gemaakt naar de wereld van de vastgoedbeleggingen. Bijna tien jaar was ik jurist en later hoofd Juridische Zaken bij Corio (nu: Klépierre), toen, één van de grootste beleggers in winkelcentra van Europa.” Na een opleiding tot mediator te hebben gedaan en het gevoel te hebben ‘er is meer” begon Van Velten in 2009 voor haarzelf als vastgoedjurist.

Het belang van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen vervult een essentiële rol in het waarborgen van de belangen van zowel de onderneming als de investeerders. De raad fungeert als een toezichthoudend orgaan dat de directie bewust maakt van risico’s en mogelijke valkuilen. Enerzijds vanuit het perspectief van de onderneming en haar participanten, anderzijds vanuit het bredere perspectief van de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland en Europa. Dit zorgt voor een gezond evenwicht tussen de zakelijke doelstellingen van FlexxInvestments en het behoud van stabiliteit en continuïteit in een steeds veranderende markt.

Als commissaris heeft Van Velten een belangrijke rol in het toezicht op de directie. Ze beoordeelt kritisch de beslissingen van de directie en denkt actief mee over strategische kwesties. Dit omvat goedkeuring voor belangrijke zaken zoals de jaarrekening en grote vastgoedaankopen. De raad van commissarissen functioneert als een klankbord voor de directie en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies.

De raad van commissarissen bestaat uit drie leden met diverse achtergronden, waaronder Van Velten, die een sterke juridische vastgoedinslag heeft. Maarten van Ginkel kijkt – als ex-accountant- meer vanuit de cijfermatige hoek en Joost Grootenhuis als vastgoedondernemer en ontwikkelaar meer vanuit de commerciële kant. Deze verscheidenheid aan expertise stelt de raad in staat om vanuit verschillende invalshoeken naar zakelijke kwesties te kijken. Er is regelmatig overleg tussen de leden van de raad van commissarissen onderling en tussen de raad van commissarissen en de directie, en beslissingen worden genomen na zorgvuldige afweging van alle standpunten.

Een gezamenlijke inspanning

De samenwerking tussen de commissarissen en de directie wordt gekenmerkt door openheid, wederzijds respect en effectieve communicatie. Van Velten benadrukt dat de directie actief luistert naar de adviezen van de Raad en deze serieus neemt. “Het is een gezamenlijke inspanning om de belangen van de onderneming en de investeerders te behartigen.”

Als commissaris is de belangrijkste rol het bieden van een kritische blik en het voorhouden van een spiegel aan de directie. “We beoordelen strategische beslissingen, wijzen op mogelijke risico’s en helpen de directie om een breder perspectief te verkrijgen voordat een beslissing genomen wordt.”
De raad van commissarissen speelt een belangrijke rol in het waarborgen van het succes en de groei van het bedrijf. Met ervaren professionals zoals Charlotte van Velten aan boord, blijft FlexxInvestments op het juiste spoor.

Vastgoed Investeringsplan

Samen met u creëren we aansprekende rendementen. Wilt u meer informatie over beleggen in vastgoed met 5% vaste rente? Download dan ons Vastgoed Investeringsplan!
Download het Vastgoed Investeringsplan

Vastgoed Investeringsplan

Samen met u creëren we aansprekende rendementen. Wilt u meer informatie over beleggen in vastgoed met 5% vaste rente? Download dan ons Vastgoed Investeringsplan!
Download het Vastgoed Investeringsplan

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit