flexxinvestments raad van bestuur

Met trots stellen we u voor aan onze Raad van Commissarissen

Onlangs heeft FlexxInvestments 3 nieuwe leden benoemd tot de Raad van Commissarissen. Zij brengen een schat aan kennis en ervaring met zich mee, waardoor de strategische koers en het bestuur van het bedrijf verder versterkt worden. Graag laten we u kennismaken met Charlotte van Velten, Joost Grootenhuis en Maarten van Ginkel.

Charlotte van Velten

LinkedIn

Toen ik eind vorig jaar gepolst werd voor de functie als commissaris bij FlexxInvestments, was ik direct enthousiast. Een nadere kennismaking met Johannes en Marlies en mijn collega Commissarissen in Bodegraven, bevestigde dat gevoel. Onder de indruk was ik van hetgeen zij de afgelopen jaren hebben opgebouwd.  Vol positieve energie verliet ik die dag dan ook hun kantoor.

Ik heb een achtergrond in het notariaat: na mijn studie notarieel recht in Utrecht, ben ik begonnen als kandidaat-notaris bij Nauta Dutilh in Rotterdam en later bij Boekel (nu: Dentons) in Amsterdam; omdat het notariaat mij niet bracht wat ik ervan verwacht had, heb ik na vijf jaar de overstap gemaakt naar de wereld van de vastgoedbeleggingen. Bijna tien jaar was ik jurist en later hoofd Juridische Zaken bij Corio (nu: Klépierre), toen, één van de grootste beleggers van Europa in winkelcentra.

Na een opleiding tot mediator te hebben gedaan en het gevoel te hebben ‘er is meer” ben ik in 2009 voor mijzelf begonnen als vastgoedjurist. De afgelopen 14 jaar heb ik een bloeiende adviespraktijk opgebouwd in de juridische privaatrechtelijke vastgoedpraktijk. Doordat ik onder andere voor zowel (institutionele) beleggers als ontwikkelaars als retailers werk, heb ik geleerd om vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk te kijken.  Mijn verleden als kandidaat-notaris, mediator en mijn rol als middelste in het ouderlijk gezin maken daarbij dat ik altijd probeer het redelijke te blijven zien zonder daarbij mijn kritische blik te verliezen.

Ik vertrouw erop dat ik met die houding FlexxInvestments tot nut kan zijn en kijk met plezier uit naar een boeiende samenwerking de komende jaren.

Joost Grootenhuis

LinkedIn

Op dit moment ben ik werkzaam als een van de oprichters van GETGRIPP. GETGRIPP ontwikkelt, adviseert, begeleidt en investeert in vastgoed. Voor GETGRIPP is een project geslaagd als het waarde toevoegt aan de omgeving en aan alle stakeholders. In een waardeplan op maat identificeren we de risico’s én de kansen. Daarmee zorgen we voor praktisch, commercieel en maatschappelijk haalbaar vastgoed. Wij zijn altijd gericht op langetermijnwaarde voor alle partijen.

Vanuit mijn rol als adviseur en toezichthouder ben ik betrokken bij diverse strategische trajecten voor bedrijfsovernames en startups. Daarnaast ben ik actief als bestuurslid van een vastgoed vereniging en zet ik me in voor de lokale sportverenigingen.

Toen ik gevraagd werd voor de rol als commissaris bij FlexxInvestments werd ik direct enthousiast door de gepassioneerde aandeelhouders. Het bedrijf maakt een mooie ontwikkeling door en is nu toe aan de volgende stap. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Mijn focus binnen de raad van commissarissen zal liggen op vastgoed in de brede zin. Naast de marktontwikkelingen, de opbouw van de portefeuille, de invloeden van de macro-economische ontwikkelingen ook in het bijzonder de beoordelingscriteria voor de acquisities van het bedrijf.

Maarten van Ginkel

Linkedin

Als bestuurder, commissaris en projectbegeleider zet ik me graag in om de belangen van alle betrokkenen in beeld te hebben en deze recht te doen bij inhoudelijke afwegingen.

Dit zowel in opdrachten als ook in rollen als bestuurder en coach van enkele startende ondernemers en financiële functionarissen.

Als accountant opgeleid ben ik tot mijn afscheid als partner van PwC (in 2019) als extern accountant en adviseur betrokken geweest bij een groot aantal ondernemingen en instellingen. Dit in bouw- en vastgoed, pensioenfondsen en zorgverzekeraars en de laatste 10 jaar vooral instellingen in de publieke sector. Het is mooi om in complexe omgevingen met vele partijen in teamverband tot resultaten te komen. Governance, posities, samenwerking, kansen en risico’s zijn daarbij steeds terugkerende onderwerpen.

Flexxinvestments heb ik leren kennen toen mijn vrouw en ik ons oriënteerden op een vastgoedgebonden investering. De mooie gesprekken die we hadden met Marlies en Johannes resulteerden in een positieve beslissing. Tijdens die gesprekken kwamen ook allerlei aspecten samenhangend met het zijn van een groeiende onderneming ter sprake. Enkele maanden later werd ik uitgenodigd om te praten over toekomstige modellen en aandachtspunten. Dit resulteerde in het starten van een “kwartiermaker” traject gericht op verdere professionalisering waaronder het instellen van een raad van commissarissen. De vraag in het verlengde daarvan om deze raad voor te zitten en een team te bouwen heb ik met plezier aanvaard.

Inmiddels zijn we als raad met elkaar gestart en hebben de lijnen voor de komende periode met elkaar en directie besproken. Mijn focus binnen de raad van commissarissen ligt in deze fase vooral op het zijn van klankbord voor de collega’s en directie, met goede aandacht voor formele- en informele samenwerking met alle betrokkenen.

 

Vastgoed Investeringsplan

Samen met u creëren we aansprekende rendementen. Wilt u meer informatie over beleggen in vastgoed met 5% vaste rente? Download dan ons Vastgoed Investeringsplan!
Download het Vastgoed Investeringsplan

Vastgoed Investeringsplan

Samen met u creëren we aansprekende rendementen. Wilt u meer informatie over beleggen in vastgoed met 5% vaste rente? Download dan ons Vastgoed Investeringsplan!
Download het Vastgoed Investeringsplan

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit