Maak kennis met Erna Beukens: het organisatorische middelpunt van FlexxInvestments

Als Office Manager bij FlexxInvestments is Erna Beukens verantwoordelijk voor het opstellen van contracten voor investeerders, het verzorgen van financiële transacties en het beheren van inkomende facturen. In dit artikel leest u over haar grote verantwoordelijkheidsgevoel die niet alleen tot uiting komt in haar professionele leven, maar ook in haar toewijding aan het pleegouderschap en vrijwilligerswerk.

Office Manager bij FlexxInvestments

Erna, geboren en getogen in Bodegraven, vertelt over het traject naar haar rol als Office Manager. Na 15 jaar als financieel medewerker bij DWA te hebben gewerkt, voelde ze de behoefte aan verandering. Een telefoontje naar FlexxInvestments en enkele gesprekken later, waagde ze de sprong. Erna benadrukt haar liefde voor het organiseren en professionaliseren van zaken. Ze geniet van de mogelijkheid om de backoffice te stroomlijnen en de dagelijkse gang van zaken te beheren. Bovendien speelde de nabijheid van FlexxInvestments in Bodegraven een cruciale rol in haar beslissing om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. “Ik vind het heerlijk om weer in mijn eigen dorp te werken”, aldus Erna.

Marlies Donker, partner FlexxInvestments, spreekt met bewondering over Erna: “Erna is gewoon de beste collega die je kunt hebben. Ze is warm, betrokken, gezellig en super nauwkeurig in haar werk. We zijn erg blij dat ze deel uitmaakt van ons team.” De woorden van Marlies onderstrepen de positieve impact die Erna heeft binnen het bedrijf, niet alleen vanwege haar professionele vaardigheden, maar ook door haar persoonlijkheid en toewijding.

Groot verantwoordelijkheidsgevoel

Haar grote verantwoordelijkheidsgevoel komt duidelijk naar voren als ze spreekt over haar pleegouderschap en vrijwilligerswerk. Ze heeft twee pleegkinderen waar ze met liefde voor zorgt. Het pleegouderschap is een belangrijk onderdeel van haar leven en brengt haar veel voldoening.

Daarnaast is Erna ook actief betrokken bij vrijwilligerswerk in Bodegraven, waar ze een initiatief coördineert om jonge vluchtelingen te ondersteunen. Hoewel ze bescheiden blijft over haar rol, coördineert ze deze vrijwilligersbeweging al drie jaar lang. Ze was erbij betrokken vanaf het prille begin, waar kleding werd ingezameld voor jongeren die soms met niets rondliepen. Ze organiseerde onder andere taallessen en fietstochten, een inspanning gedragen door toegewijde vrijwilligers.

Deze betrokkenheid weerspiegelt niet alleen de persoonlijke waarden van individuen binnen FlexxInvestments. Teruggeven aan de maatschappij is een fundamenteel principe dat ook voor het bedrijf van groot belang is.

Een warme teamdynamiek

Erna benadrukt de warme teamdynamiek bij het bedrijf: “Met een team van vijf collega’s werken we nauw samen, waarbij we elkaars sterke en zwakke punten kennen.” Het team investeert in professionele ontwikkeling door onder andere teamuitjes en het delen van persoonlijke karaktereigenschappen. Erna: “In mijn eerste maand bij het bedrijf gingen we een weekendje weg naar Antwerpen. Het is een hele waardevolle ervaring om elkaar op deze manier te leren kennen. Het draagt bij aan een hechte teamsfeer.”

Voor Erna is voldoening te vinden in het feit dat de dingen kloppen. Ze benadrukt het belang van nauwkeurigheid in haar werk en geniet van de voldoening die voortkomt uit een goed georganiseerde backoffice. Het streven naar nauwkeurigheid en organisatie sluit naadloos aan bij haar persoonlijke waarden. Het biedt haar niet alleen een professionele omgeving maar ook een plek waar ze deze waarden dagelijks kan toepassen.

Vastgoed Investeringsplan

Samen met u creëren we aansprekende rendementen. Wilt u meer informatie over beleggen in vastgoed met 5% vaste rente? Download dan ons Vastgoed Investeringsplan!
Download het Vastgoed Investeringsplan

Vastgoed Investeringsplan

Samen met u creëren we aansprekende rendementen. Wilt u meer informatie over beleggen in vastgoed met 5% vaste rente? Download dan ons Vastgoed Investeringsplan!
Download het Vastgoed Investeringsplan

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit