Inflatie en investeren - FlexxInvestments

Inflatie en investeren – door Johannes Mattiesing en Marlies Donker

‘Inflatie is er altijd. Het is de langetermijnvisie die ervoor zorgt dat investeren nog steeds een goed idee is.’

Het is iets wat de gemoederen van veel Nederlanders het afgelopen jaar heeft bezig gehouden: de inflatie – met percentages die we voorheen in Noordwest-Europa niet snel tegen kwamen. Hoe kijken partners Johannes Mattiesing en Marlies Donker van FlexxInvestments naar de prijsverhogingen en een nog belangrijkere vraag: is investeren tijdens inflatie nog wel een goed idee?

Het is een druilerige wintermiddag wanneer we met Johannes en Marlies in gesprek gaan over inflatie en investeren. De belangrijkste vraag die komt boven drijven: is investeren met een rendement van vijf procent verstandig bij een inflatiepercentage van bijna tien procent? Boert de investeerder dan niet achteruit?

Johannes steekt van wal: ‘Ik stel mijzelf altijd eerst de vraag: wat is inflatie? Het is iets van alle tijden. Er is altijd een gezond inflatiepercentage geweest van 2 tot 3 procent per jaar. Dat is ook nodig, want al decennia lang wordt alles duurder en er is íemand in de keten die de rekening moet betalen. Is het niet de consument, dan is het wel de groothandel of agrariër.’

Marlies vult hier haar visie op aan. ‘Wanneer de koopkracht achteruit gaat, is er sprake van inflatie. ‘Maar hierbij kan je ook de vraag stellen: hoe ga je met je geld om en waar besteedt je het aan? Inflatie is en blijft een relatief begrip, alhoewel wij de hyperinflatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de grondstoftekorten niet kunnen negeren.’

Boert de investeerder achteruit?

Terug naar de vraag. Boert de investeerder tijdens inflatie achteruit bij FlexxInvestments? Nee, is het eenduidige antwoord van beiden. Johannes legt het uit. ‘Al is hij niet meer negatief, de banken keren nog steeds een ontzettend laag rentepercentage uit. Laat je daar je geld op de spaarrekening staan, dan boer je eigenlijk het inflatiepercentage achteruit. Je kunt daarom je geld tijdens inflatie beter investeren in grondstoffen die in waarde vermeerderen óf in iets wat een stabiele waarde behoudt op de lange termijn zoals vastgoed. De investeerder bij FlexxInvestments krijgt dwars door alle economische golfbewegingen heen een standaard vast rendement van vijf procent.’

De bank uitzwaaien

Van een rendementsstijging als gevolg van de inflatie is bij FlexxInvestments geen sprake. ‘We geven onze klanten een vast rendement van vijf procent. Wanneer we de rente zouden verhogen, komt de bank om de hoek kijken. Het risico voor investeerders neemt dan toe, omdat de bank zekerheid van hypotheek eist. Dat is iets wat niet bij ons past’, stelt Marlies. ‘We bieden onze investeerders liever een vast rendement, het recht op hypotheek en we zijn blij te kunnen vertellen dat de minimale bancaire financiering die we nu nog hebben, vanaf volgend jaar uitgezwaaid wordt.’

Met de afzwaai van het bancair vermogen, beseffen Johannes en Marlies dat FlexxInvestments één van de weinige vastgoedmaatschappijen in de markt is zonder bancair vermogen. Hierdoor wordt het risico voor de investeerders nog kleiner. De bank heeft nu immers geen executierecht meer – ze kunnen niet meer afdwingen om panden te verkopen. FlexxInvestments heeft het volledige recht in eigen handen. Maar ook de investeerders hebben zo hun rechten bij FlexxInvestments. Want álle investeerders hebben hypotheekrecht op álle panden.

Biedt inflatie kansen?

Laten we het eens van de andere kant bekijken. Biedt de inflatie kansen? ‘Jazeker’, vertelt Marlies. ‘Onze huurinkomsten (per branche rederlijkerwijs berekend) gaan omhoog, waardoor we reserves opbouwen en er meer vermogen ontstaat. Dit geeft onze investeerders meer zekerheid’.

De drie vogels op de gevel van het kantoor in Bodegraven geven aan dat FlexxInvestments niet teveel meegaat in de economische bewegingen, maar liever het gehele plaatje van bovenaf bekijkt en zich richt op de horizon. Dat willen Johannes en Marlies ook meegeven aan investeerders. ‘Niets doen met je vermogen tijdens inflatie is geen optie, want je geld wordt minder waard. Investeren blijft dus belangrijk. En als je dan investeert, doe dit dan met een langetermijnvisie. Zie het als iets wat door de loop van de tijd meer waard wordt, ongeacht de economische golfbewegingen.’

Vastgoed Investeringsplan

Samen met u creëren we aansprekende rendementen. Wilt u meer informatie over beleggen in vastgoed met 5% vaste rente? Download dan ons Vastgoed Investeringsplan!
Download het Vastgoed Investeringsplan

Vastgoed Investeringsplan

Samen met u creëren we aansprekende rendementen. Wilt u meer informatie over beleggen in vastgoed met 5% vaste rente? Download dan ons Vastgoed Investeringsplan!
Download het Vastgoed Investeringsplan

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit