flexxinvestments duurzaam beleggen

Duurzaamheids­ambities van FlexxInvestments in vastgoed­beleggingen.

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderwerp binnen de vastgoedsector. Vastgoedbeleggers zijn zich bewust van de economische, sociale en milieuvriendelijke voordelen van investeringen in duurzaam vastgoed. Deze voordelen omvatten onder andere lagere energie- en onderhoudskosten, verbeterde gebouwprestaties, hogere waardevastheid en verhoogde huurinkomsten. Daarnaast groeit het bewustzijn en de toenemende verwachtingen van huurders en investeerders met betrekking tot duurzame gebouwen.

FlexxInvestments werkt zonder tussenkomst van banken maar ook de meeste banken hebben inmiddels ingevoerd dat er minimaal een C-label moet zijn voor bedrijfs onroerend goed. En in 2024 stelt bijvoorbeeld de Rabobank dat een gebouw minimaal een B-label moet hebben om een financiering aan te vragen. FlexxInvestments gaat net een stapje verder. Deze tendens zet door en ook vinden beleggers het steeds belangrijker om te beleggen in duurzame zaken. Over enige tijd zal dit dan ook eerder een voorwaarde worden in plaats van een doelstelling.

Duurzaamheid als integraal onderdeel van de portefeuillestrategie

Duurzaamheid is een essentiële pijler in de portefeuille van FlexxInvestments. “Wij zijn daar eigenlijk al direct mee begonnen”, vertelt Johannes Mattiesing. “Sinds begin dit jaar moeten alle kantoren minimaal energielevel C hebben. Wij doen daar nog een schepje bovenop en willen alleen panden met minimaal energielabel A.”

De portefeuille van FlexxInvestments is divers qua type panden en gebruikers, maar ook qua bouwjaren, bouwsystemen en onderhoudstoestanden. Veel panden in de portefeuille van FlexxInvestments hebben al een A-label of zelfs het hoogst mogelijke A+++++ label.

Voor andere panden met een B- of C-label onderzoekt FlexxInvestments hoe verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. In overleg met de huurders worden diverse duurzame oplossingen overwogen, zoals aansluiting op alternatieve warmtebronnen, zoals restwarmte van datacenters, en de installatie van PV-panelen en warmtepompen. Deze initiatieven worden vaak gecombineerd met huurverlenging en/of een opslag op de huur, waarbij de besparingen ten goede komen aan de huurder. 

Verantwoordelijk rentmeesterschap

FlexxInvestments neemt de verantwoordelijkheid serieus als het gaat om duurzaamheid. Mattiesing: “Eigenlijk is het voor ons een automatisme. Wij vinden het belangrijk om goed met de aarde en grondstoffen om te gaan. We dragen niet alleen verantwoordelijkheid voor onze portefeuille, maar ook voor de planeet als geheel.” Door te streven naar maximale verduurzaming van de panden en het implementeren van innovatieve oplossingen, toont FlexxInvestments toewijding aan duurzame vastgoedbeleggingen en het creëren van een positieve impact op het milieu. 

Energieneutraal in 2026

Duurzaamheid blijft ook in de toekomst een belangrijke pijler. “We streven ernaar om in 2026 energieneutraal te zijn door gebruik te maken van innovatieve oplossingen om energie efficiënter te gebruiken”, aldus Mattiesing.

Een belangrijk aspect van de langetermijndoelen is het maximaliseren van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Mattiesing vertelt: “Het energielabel kan je veel vertellen over de duurzaamheid van een pand. De volgende stap die je moet maken is het verbruik van energie.” FlexxInvestments wil rekening houden met het aanbod van energie, zoals zonne- en windenergie. Op momenten dat er veel energie wordt opgewekt en weinig wordt gebruikt, wordt overcapaciteit benut door deze energie te gebruiken voor de panden. Door gebruik te maken van slimme technologieën worden gebouwen energie-efficiënter beheerd en wordt overtollige energie effectiever gebruikt.

Het implementeren van duurzaamheidsmaatregelen draagt niet alleen bij aan een positieve impact op het milieu, maar biedt ook voordelen zoals lagere operationele kosten en verbeterde waardevastheid van de panden. Mattiesing: “We kennen bijna geen leegstand en dat komt omdat onze panden aantrekkelijk zijn om te gebruiken. Op de langere termijn zal de waarde van deze panden hoger zijn dan minder duurzame panden.”

Wilt u meer weten over vastgoedinvesteren via FlexxInvestments en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@flexxinvestments.nl of 0182 – 239 555

VASTGOED INVESTERINGSPLAN

Samen met u creëren we aansprekende rendementen. Wilt u meer informatie over beleggen in vastgoed met 5% vaste rente? Download dan ons Vastgoed Investeringsplan!
Download het Vastgoed Investeringsplan

VASTGOED INVESTERINGSPLAN

Samen met u creëren we aansprekende rendementen. Wilt u meer informatie over beleggen in vastgoed met 5% vaste rente? Download dan ons Vastgoed Investeringsplan!
Download het Vastgoed Investeringsplan

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit