Logiesgebouw Ommeren

Logiesgebouw

Het gebouw is geschikt gemaakt voor verhuur van tenminste 3 zelfstandige appartementen en een logiesgebouw met veel kamers.

Er is een langdurig huurcontract met een arbeidsbureau.

Informatie aanvragen

MEEDOEN? ER IS NOG RUIMTE VOOR INVESTEERDERS.


FlexxInvestments zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan volgens AVG richtlijnen.

Informatie aanvragen

MEEDOEN? ER IS NOG RUIMTE VOOR INVESTEERDERS.


FlexxInvestments zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan volgens AVG richtlijnen.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit