Flexxinvestments huisvesting

Creil, Westerringweg 11

In de Noord-Oost Polder kocht FlexxInvestmenst een voormalige boerderij, staande op 11.578 m2 grond. De opstallen zijn verouderd en zullen op termijn worden gesloopt.

FlexxInvestments ontwikkelt hier de huisvesting voor arbeidsmigranten. Wij geloven in goede huisvesting met passende voorzieningen voor deze doelgroep.

Informatie aanvragen

MEEDOEN? ER IS NOG RUIMTE VOOR INVESTEERDERS.


FlexxInvestments zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan volgens AVG richtlijnen.

Informatie aanvragen

MEEDOEN? ER IS NOG RUIMTE VOOR INVESTEERDERS.


FlexxInvestments zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan volgens AVG richtlijnen.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit